Amopage

Skatt Fordeler med Rental Property

- Views 0
Advertisement

Med utsikt over skattefordel på leie bolig kan føre til en utleier som hadde håpet å gjøre en lønnsom avkastning på investeringen (ROI) ender opp med å tape penger på innsatsen. IRS regler hevder at en eiendom eier bør være i stand til å vise skriftlige kvitteringer for inntekter og utgifter på leie bolig som med alle aspekter av enhver annen virksomhet forsøke.

Informasjon til IRS

Skattemyndighetene ønsker å vite hvis du eier en andre hus som du leier ut hele tiden, og hvis du eier en ferie hjemme som du leier ut når du eller din familie ikke bruker den. Hvis ja, alle leieinntekter, generelt sett, skal meldes på selvangivelsen.

Slå White Paper til Green

Papiret Stien er viktig for å maksimere ved å eie eiendom til leie skattefordeler. Den bør inneholde en oversikt som viser hva du har betalt for eiendommen, og hvor mye renter du betaler på om det er et finansiert kjøp.

andre hensyn

Det vil også kreve en redegjørelse for avskrivninger, eventuelle sikkerhets innskudd og leie betalinger akseptert og alle kostnader og utgifter knyttet til vedlikehold og vedlikehold herunder reparasjon og kjørelengde og gass som brukes til transport til og fra eiendommen.

Renter og skatt

Av de elementene som er nevnt ovenfor, er det viktigste å holde styr på renter betalt på finansiering. Renter og skatt er de største utgiftene, tett fulgt av fare forsikringspremie, hvis du har det.

Konklusjon

En liten økonomisk kunnskapsrike kan gå en lang vei, spesielt hvis du er utsatt for god journalføring. IRS Publication 527 ser på leie for-profit aktivitet der det ikke er noen personlig bruk av eiendommen, avskrivninger som det gjelder for leie eiendomsmegling aktivitet, rapportering av leieinntekter og fradrag, spesielle utleie situasjoner, og reglene for leieinntekter og utgifter når det er personlig bruk av boligen, for eksempel i tilfelle av en ferie hjemme.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/skatt-fordeler-med-rental-property/ "

相关文章!
 • Utleier Skatt Fordeler med leie en bolig
  - 阅 0

  Som utleier, har du mange oppgaver å fullføre, for eksempel reparasjoner, administrerende leietakere, og sørge for at leiebetalinger er mottatt i tide. Men du kan også slappe av litt å vite at det er noen skattefordeler til å leie ut en bolig. Du tre

 • Skatt Fordeler med Muni Obligasjoner i Florida
  - 阅 0

  Stat, fylke og by regjeringer over hele USA selge kommunale obligasjoner til investorer. De fleste kommunale obligasjoner er unntatt fra føderal skatt og statlige avgifter, hvis kjøpt i delstaten utstedelse. Fordi Florida har ingen inntektsskatt, kan

 • Skatt Fordeler med Livsforsikring Skatt Fordeler med Livsforsikring
  - 阅 0

  En livsforsikring krever forsikringstakeren å betale premie i bytte mot økonomisk trygghet for stønadsmottakere skal forsikringstakeren dør. Mange tout økonomiske fordelene av livsforsikring som går utover en død fordel. Ikke bare kan begunstigede få