Amopage

Hvordan bruke Excel til å finne den kritiske T-Value

- Views 0
Advertisement

Hvordan bruke Excel til å finne den kritiske T-Value


En "t table" er også kjent som "Student t Table". En kritisk verdi er verdien som en testverdi må være større enn for å forkaste nullhypotesen. Den kritiske verdien kan bli sett opp manuelt i en t-tabell distribusjon. Men det ville være relativt raskere å bare bruke dataanalyse Toolpack i Microsoft Excel. Bare skriv inn dataene i Excel og starte dataanalyse verktøyet. Etter fylling i området detaljer, hypotese middel og alfaverdien, resultatene vises i utgangscellen som ble valgt.

Bruksanvisning

Legg inn data i to kolonner med resultatene. For eksempel, et selskap velger en prøve av ti regioner og ønsker å sammenligne salg før og etter et nytt produkt er innført. De salgsdata før produktet lansering ville bli skrevet inn i celler A2 til A11 og ettersalgsdata vil bli skrevet inn i celler B2 til B11. Plasser de egnede overskrifter i cellene A1 og B1.

Gå til "Data" -fanen og klikk på "Data Analysis" under "Analyse" -delen. Velg "t-Test: Paret To Sample for Means" og klikk "OK". Se Tips avsnittet om hvordan du legger til dataanalyse Toolpack hvis det ikke allerede er i verktøylinjen.

Skriv "$ A $ 1: $ A $ 11" i "Variable en Range" -feltet og "$ B $ 1: $ B $ 11" "Variabel to Range" for Sett "0" for "Hypotetisert Mean Difference." Kryss av "Etiketter" for å indikere at det er kolonneoverskriftene i cellene A1 og B1. Tast "0.5" for den "Alpha", som er antall frihetsgrader.

Velg "Output Range" og inn i cellen nummeret du ønsker at resultatene skal vises, for eksempel $ A $ 14. Klikk på "OK".

Plasser den kritiske ett-hale og kritiske to-hale t-verdier. I vårt eksempel er verdiene som ligger i cellene A25 og A27.

Hint

Dersom Data Analysis Toolpack ikke vises i verktøylinjen, klikk på "Office" -knappen. Klikk på "Alternativer for Excel" -knappen og velg "Add-Ins." Velg "Excel Add-ins" i "Manage" drop-down menyen og klikk på "Go" -knappen. Sjekk ut "Analyseverktøy" og klikk "OK".

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/hvordan-bruke-excel-til-a-finne-den-kritiske-t-value/ "

相关文章!
 • Hvordan bruke Excel til å finne den inverse av Matrix Hvordan bruke Excel til å finne den inverse av Matrix
  - 阅 0

  Matrix algebra brukes i mange områder av matematikken, og har programmer i teknologi, business, samfunnsfag og populasjonsbiologi. En invers matrise er en matrise som er multiplisert med den opprinnelige kvadratisk matrise for å utlede identitetsmatr

 • Hvordan bruke Excel til å finne kumulativ frekvensfordeling Hvordan bruke Excel til å finne kumulativ frekvensfordeling
  - 阅 0

  En frekvensfordeling er et statistisk verktøy som analytikere bruker for å oppsummere store datasett, få innsikt i naturen av data og har et grunnlag for å skape viktige grafer som histogrammer. Et histogram er et søylediagram eller visuell represent

 • Hvordan bruke Excel til å finne Persentiler Hvordan bruke Excel til å finne Persentiler
  - 阅 0

  Excel er ikke bare for å legge inn informasjon i regneark - det kan brukes til å beregne en rekke ulike matematiske formler og funksjoner, inkludert å finne persentiler. Excel-funksjon som brukes til å beregne prosentandeler er den prosentvise funksj