Amopage

Hvordan beregne Inductor Wire Lengde

- Views 0
Advertisement

Hvordan beregne Inductor Wire Lengde


Induktive ledertråder er brukt i elektriske kretser for å lagre energi som bygges opp i løpet av passasjen av elektrisk strøm. Induktorer kan også bli referert til som reaktorer og deres viktigste egenskap, deres evne til å lagre magnetiske energi, blir målt ved deres nivåer av “induktans” ved hjelp av standard enheter kalt “henries”. Hver spole består av en trådspole med en rekke sløyfer som genererer store magnetiske felt og create lagrede energi i løpet av flyt av strøm. Lengden av induktoren ledning har en direkte innvirkning på hvor mye energi som kan lagres. Induktorer anvendes i strømforsyninger og av forskjellige analoge radiosenderkretsene.

Bruksanvisning

Skriv ut ligningen for beregning av induktansen til en sylindrisk spiral, som er induktans (symbol L) er lik permeabiliteten for fritt rom koeffisient (mu null) multiplisert med Nagaoka koeffisient (K) multiplisert med antall vindinger som var til stede i kvadrat multiplisert ved tverrsnittsarealet av spolen i meter kvadrat (A) dividert med lengden av ledningen, også i meter.

Omordne ligningen, slik at lengden av den trådspole er på venstre side av likhetstegnet, noe som gir lengde (L) som er lik permeabiliteten for fritt rom koeffisient (mu null) multiplisert med Nagaoka koeffisient (K) multiplisert med antall vindinger til stede i kvadrat multiplisert med tverrsnittsarealet av spolen i meter kvadrat (A) dividert med induktansen (L). Skriv ut omorganiseres ligningen.

Finne ut induktansen (L) av tråden i henries (H). Undersøke wire-basert spole å finne induktans fordi verdien av induktans kan skrives ut på spolen selv eller lese gjennom dokumentasjonen fra produsenten som fulgte med komponenten. Tell antall vindinger som er tilstede i spolen (N) manuelt. Spill verdien.

Måle diameteren av endepolen ved hjelp av en rett regel. Spill verdien. Dele diameter med 2 for å få en radius av spolen. Spill verdien. Beregne tverrsnittsarealet av spolen i kvadratmeter (A) ved hjelp av standard-ligningen, som er tverrsnittsarealet (A) er lik pi (konstant ved 3,14) multiplisert med radiusen til spolen kvadrat. Spill resultatet.

Skriv omorganiseres ligningen igjen, erstatte symbolene med dine egne verdier. Sett verdier for koeffisientene K og null mu, som er 1 og 4 multiplisert med pi til kraften fra 10, til minus 7 henries pr meter (H / m), henholdsvis. Behandle de verdier ved hjelp av en kalkulator for å oppnå en resulterende verdi for lengden av ledningen. Ta det opp i bunnen av beregningene, med den korrekte lengdeenhet som er meter (m) i dette tilfellet.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/hvordan-beregne-inductor-wire-lengde/ "

相关文章!
 • Hvordan beregne Elektrisk Wire Hvordan beregne Elektrisk Wire
  - 阅 1

  Hvis du gjør noen hjemme reparasjoner eller ombygging, så du kan kjøre inn i noen nødvendige elektriske beregninger. Det er viktig, både for sikkerhet samt opprettholde høye standarder for håndverk at alt elektrisk arbeid er gjort i henhold til stand

 • Hvordan beregne Stair Stringer Lengde Hvordan beregne Stair Stringer Lengde
  - 阅 8

  Trappestrin skape grunnlaget for et sett med trinn eller trapper enten bygges innendørs eller utendørs. Trappestrin satt diagonalt og feste topp høy overflate til bakken eller gulvet. Du må bruke stringers i par, men ytterligere strin skape kraftiger

 • Hvordan beregne Reverse Curve Lengder Hvordan beregne Reverse Curve Lengder
  - 阅 0

  En omvendt kurve er en sivilingeniør konsept knyttet til to tilkoblede enkle kurver som deler en felles tangent. Slike strukturer er brukt i kanalisert kryss, interchange ramper og median crossovers. De er også noen ganger brukt til å omstille veiski