Amopage

Hvordan beregne et transportbånd

- Views 0
Advertisement

Hvordan beregne et transportbånd


Transportører kan flytte en last både horisontalt og vertikalt. For å beregne bånd kraftbehov, må du vurdere både hvor langt last må flytte lineært og hvor mye en løftemotoren vil heve den. Ingen universell formel knytter disse variablene til hvor mye strøm beltet forbruker. Produsenter i stedet gi i systemdokumentasjonen grafer eller tabeller med data for deg å ta kontakt for slike beregninger.

Bruksanvisning

Omdanne den horisontale transportavstanden for å meter ved å multiplisere det med 0,304. Hvis, for eksempel, må beltet beveger materialet 260 frem horisontalt: 260 x 0,304 = 79 meter.

Konverter time frakt til tonn ved å multiplisere den med 0,907. Hvis, for eksempel, må transportbåndet beveger 330 tonn i timen: 330 x 0,907 = 300 tonn per time.

Spor verdiene fra trinn 1 og 2 på grafen fra linken i Resources. Med dette eksempelet, finn 79 mark på x-aksen og merk skjæringspunktet med 300 tonn per time kurve. Verdien på y-aksen, i dette tilfellet 6, beskriver den horisontale transportør motorens effektbehov i kilowatt.

Konverter lastens løftehøyde til meter ved å multiplisere den med 0,304. Hvis, for eksempel, øker beltematerialet ved 40 fot: 40 x 0,304 = 12.16 meter.

Spore verdien fra trinn 4 på den andre grafen i linken i Resources. Med dette eksempel finne 12 på x-aksen, og legg merke til dets krysning med de 300 tonn per time kurve. Y-aksen verdi avslører en ekstra effektbehov på 10 kilowatt.

Legge sammen til strømbehovet fra Trinn 3 og 5: 6 + 10 = 16 kilowatt total effekt.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/hvordan-beregne-et-transportband/ "

相关文章!
 • Hvordan beregne salgsgevinster i Canada Hvordan beregne salgsgevinster i Canada
  - 阅 2

  Hvordan beregne salgsgevinster i Canada. Det første skrittet for å beregne kapitalgevinster i Canada er å avgjøre om du solgte kapital eiendom og deretter avgjøre om inntektene av disposisjon overskride summen av justert kostnadsbasen, ACB, pluss utg

 • Hvordan beregne nåverdien av en årlig annuitet
  - 阅 0

  En annuitet kan defineres som en serie av like store utbetalinger som oppstår jevnt over en gitt tidsperiode. Den vanligste typen annuitet er en leieavtale eller leiebeløpet. Finne nåverdien kan være nyttig hvis du ønsker å bytte eller selge fremtidi

 • Hvordan beregne Investerings avkastning
  - 阅 2

  Ser vi på en årsskiftet erklæring som viser "avkastning" på investeringer forteller bare en del av historien på retur. Enten det er en årlig prosent yield (APY) eller årlig vekstrate (CAGR), er det viktig for investor å forstå hvordan disse er b