Amopage

Hvem Bringer Kostnader i en sivil rettssak?

- Views 0
Advertisement

En sivil handling offisielt starter når en person som har en tvist med en annen sender en klage mot den personen i retten. Klagen er en kort og enkel redegjørelse for fakta rundt kontroversen.

Klage

Klagen er det offisielle rettsdokument hvor en saksøker gjør avgifter eller beskyldninger mot tiltalte. I henhold til rettsreglene, må saksøker gi en kopi av klagen til en sheriff, eller andre individuelle hjemlet i lov, som da fungerer det med innkalling ved tiltalte. Innkallingen angir tidsperioden innenfor der tiltalte må sende inn sitt svar til vedlagte klage i retten.

Oppsigelse av Klagers Complaint

Dersom saksøker klagen er så vage eller uten fortjeneste slik at det ikke klarer å oppgi et krav hvorpå lettelse kan gis, kan en domstol avvise klagen.

Standard of Proof

En saksøker må bevise sin sak på prøve av en overvekt av bevisene.

effekter

Under pre-rettssaken discovery fasen av søksmål, der partene utveksle dokumenter og informasjon, kan en saksøkt tvinge en saksøker å underbygge faktagrunnlaget for påstandene han har gjort i sin klage.

betraktninger

En saksøker kan nevne mange parter som saksøkte i sin klage så lenge hver var involvert i en betydelig grad i den underliggende tvisten.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/hvem-bringer-kostnader-i-en-sivil-rettssak/ "

相关文章!
 • Trinnene involvert i en sivil rettssak Trinnene involvert i en sivil rettssak
  - 阅 1

  Det er i utgangspunktet to typer rettssaker i USA: straffesaker og sivile. Straffesaker er de der noen bryter loven og en myndigheter trinnene i, presser kostnader og holder personen ansvarlig. En sivil sak, men det er annerledes. En sivil sak er bar

 • Hvordan lage en sivil rettssak
  - 阅 0

  Du gjør en sivil rettssak ved å sende en sivil klage mot en eller flere saksøkte, og deretter formelt serverer de tiltalte med en kopi av klagen. Klagen kan dekke eventuelle juridiske eller rettferdig krav, inkludert en midlertidig forføyning, et kra

 • Hvordan forberede for en sivil rettssak
  - 阅 1

  Hvis du har en sivil rettssak i nær fremtid, er den beste måten å nærme rettssaken er å forberede seg på det. Enten du representerer deg selv eller ansette en advokat, er det alltid smart å være klar ved å vite alt du kan før rettssaken begynner. Fun