Amopage

Hva er forskjellen mellom en fast rente & Flat Rate?

- Views 0
Advertisement

Begrepene "fast rente" og "flat rate" høres utskiftbare i naturen, men i virkeligheten er det ikke. Dette er begreper som uttrykker konstant pris og prosentandel fra de separate synspunkter forbrukere og produsenter. Uttrykket "fast rate" er forbundet med utbyttet eller avsetning på rentebærende elementer, slik som bånd og utlån. I motsetning til "flatt" beskriver en prisingsmodell som brukes av produsenter med hensyn på volum.

fastrente

Et fast sats, eller fast rente, gjelder instrumenter som pant, obligasjoner, sertifikater eller en annen økonomisk arrangement hvor et utlån parti kompenseres med interesse ved en låner. Et fast rente er rett og slett en rente som forblir den samme gjennom hele livet av instrumentet som det har blitt påført. For eksempel, hvis en obligasjon med løpetid på fem år fra utstedelsesdatoen har en fast rente på 2 prosent, vil obligasjonen påløpe 2 prosent per år for hvert av de fem årene før den modnes.

Motsatte av Fastrente

For å hjelpe bedre illustrere en fast rente, vurdere sin motsatt: variabel rente. Elementer som påløper renter til en variabel rente oppleve periodiske svingninger i renter. Renten på slike elementer justeres hver betalingssyklus. I tilfelle av en binding, er den hastighet reguleres i henhold til endringen i noen referansefrekvensen, for eksempel prime rate. For eksempel, hvis en kvartals-betalende binding bærer en rente på 2 prosent 31. mars og referansefrekvensen er en tiendedel av en prosentpoeng høyere 30. juni, opprettholdes bindingen rente vil bli justert oppover til 2,1 prosent.

flat Rate

En flat rate er en metode som brukes av produsenter for prising tjenester knyttet til noe produkt, for eksempel finansielle eiendeler i tilfelle av en investering huset. En flat sats er en pris i stedet for en prosentandel, og er vanligvis brukt i tilfeller hvor variable salgsvolum er opptatt. For eksempel kan en investering megler belaste kundene en flat rate på $ 50 for å gi investeringsråd, enten de kjøper $ 10 eller $ 10 000 i verdipapirer.

Fordeler

Den største fordelen med en fast rente er at det gir en grad av forutsigbarhet for mer risikoaverse investorer, i form av gjeldspapirer som kalles rente elementer. For eksempel, de konsekvent betalinger periodisk interesse (kupong) av en binding komme direkte fra en fast, uforanderlig rente. En flat sats gir en viss beskyttelse for produsenter, som det sikrer eksistensen av en omsetning gulvet i en forretningsmodell der mesteparten av inntektene er basert på høy-volum salg av varer.

betraktninger

Til tross for stabilitet en fast rente kan gi i mange tilfeller kan det virke til ulempe for vedkommende bør det generelle rentenivået stiger partiet. Under slike omstendigheter, markedsverdien av fastrente elementer, som obligasjoner, avtar, og dette kan skape en motgang for eiere som ønsker eller trenger å selge sine eierandeler. Likeledes kan en flat-rate serviceavgift arbeide for et selskaps ulempe bør en uvanlig grad av service må utføres som liten eller ingen salgsvolumet er produsert. Et eksempel kan være en megler tilbringe flere timer rådgivning en klient som kjøper ingen verdipapirer.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/hva-er-forskjellen-mellom-en-fast-rente-flat-rate/ "

相关文章!
 • Hva er forskjellen mellom en fast og variabel rente CD?
  - 阅 0

  Ifølge Federal Deposit Insurance Company (FDIC), et sertifikat for innskudd (CD) er en relativt lav risiko investering som mange investorer bruker som et alternativ til en tradisjonell sparekonto. CDer gi en lav rente og, i motsetning til mange typer

 • Hva er forskjellen mellom rentesats og rente? Hva er forskjellen mellom rentesats og rente?
  - 阅 14

  Avkastningen er en intern mål på avkastningen på pengene investert i et prosjekt. Renten er ekstern hastigheten som pengene kan lånes fra långivere. Avkastning Avkastningen er den hastigheten som prosjektets rabatterte fortjeneste lik investeringskos

 • Hva er forskjellen mellom DIMM og SDRAM? Hva er forskjellen mellom DIMM og SDRAM?
  - 阅 7

  Computer minne representerer en av de mest potensielt forvirrende komponenter i moderne PCer. Selve mengden vilkår, typer og akronymer kan være skremmende, selv for erfarne databrukere. For eksempel, hva gjør SDRAM og DIMM mener, uansett, og hva er f