Amopage

Hva er de oppgaver en Platoon Commander?

- Views 0
Advertisement

Hva er de oppgaver en Platoon Commander?


En militær enhet som består av mellom 16 og 50 soldater, er en tropp en tett organisert gruppe av soldater. Som en av de minste divisjoner av soldater i hæren ledet av en offiser, er gruppen avhengig av en troppssjef til å organisere, lede og opprettholde strukturen av den samlede tropp. Ansvar for en tropp leder er mangfoldig, men det er hans ferdigheter og opplæring som fører tropp gjennom tykt og tynt.

den Liason

Mens tropp leder er leder av troppen som en gruppe, er han enda en brikke i det store hjulet som er det militære. Hver tropp leder rapporterer til en kommanderende offiser og direkte overfører ordrene som kommer ned kommandokjeden. Som en representant for offiserene ovenfor, er det opp til tropplederen å overføre og utføre alle ordrer som er sendt ned fra offiserene over ham, samt opprettholde en åpen kommunikasjon mellom soldater under hans kommando og hans egne kommanderende offiserer .

Organisasjon

De militære har et strengt regelverk når det gjelder organisering og ledelse av de ulike lagene. Det er opp til tropplederen for å opprettholde de høyeste nivåene av organisasjonen innenfor hans tropp. Mellom vedlikehold av våpen og antrekk til tilstanden av soldatene selv eller vedlikehold av utstyr som radioer og biler, er organisasjonen avgjørende for å lykkes i troppen til enhver tid.

Opplæring

Soldater i troppen må være i stand til å overvinne enhver utfordring som måtte komme deres vei, fra fysisk til mental og utover. I tillegg må soldatene være i stand til å håndtere våpen på en sikker og forstå de ulike aspekter av hvert oppdrag som kan komme ned i kommandokjeden. Det er opp til tropplederen å sikre at hver soldat i troppen får de høyeste nivåene av trening for å opprettholde kamp beredskap.

Moral

Moralen i troppen er en av de viktigste aspektene av deres samlede evne til å gå inn i kampen og fullføre et oppdrag. Unit samhold er avgjørende for å lykkes i den gruppen som helhet, og det er troppen lederens ansvar å holde moralen hans tropp så høyt som mulig til enhver tid, uansett om de er i krig eller stasjonert i vente. Enten det er gjennom regelmessige måltider, planlagt hvile og avslapning eller tid til å snakke med sine venner og familie hjemme, er økt moral til en tropp er alltid viktig. En lykkelig tropp er en kjemper kraft å regne med.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/hva-er-de-oppgaver-en-platoon-commander/ "

相关文章!
 • Hva er de oppgaver en bataljon S-3? Hva er de oppgaver en bataljon S-3?
  - 阅 0

  Bataljonen S-3 er de ansatte med ansvar for drifts- og opplæringsplaner for enheten. S-3 fettsyrer rapportere til bataljonssjef. S-3 fettsyrer generelt holde rang av kaptein og har vært i tjeneste i minst tre år. Denne stillingen er en viktig oppgave

 • Hva er de oppgaver en Medical Officer?
  - 阅 0

  Legene er enkeltpersoner som leverer medisinske tjenester til amerikanske regjeringen personell både hjemme og ute. Pliktene til en medisinsk offiser kan variere avhengig av hvor han skrev, men det finnes noen standard oppgaver som alle legene vil må

 • Hva er en oppgave struktur i Bane-Goal Leadership Theory? Hva er en oppgave struktur i Bane-Goal Leadership Theory?
  - 阅 0

  The Path-Goal ledelse teori ser på de situasjonelle faktorer som påvirker ansattes produksjon og motivasjon og søker å tilby et ledelsesmodellen for å svare på disse situasjonelle faktorer. Teorien består av tre komponenter: lederstil, underordnet pr