Amopage

Forskjellen mellom Scientific & Engineering notasjon

- Views 0
Advertisement

Forskjellen mellom Scientific & Engineering notasjon


Svært store og svært små tall skrevet i standard form tar opp en stor mengde plass. De er vanskelig å lese og forstå, og er vanskelig å bruke i matematikk. En måte å skrive en meget stor eller meget lite antall er å bruke en annen form for notasjon. Konvertering til en gjennomførbar nummeret er gjort ved hjelp av vitenskapelig eller teknisk notasjon.

Hvorfor konvertere til en annen notasjon?

En rekke som 0,000000003 er vanskelig å jobbe med i matematiske ligninger. Det er også vanskelig å forstå med så mange nuller. Tilsvarende er 34284000000 lettere å lese med bruk av komma, men vanskelig å forstå når det brukes i matematiske ligninger. Å gjøre disse verdiene lettere å forstå og arbeide med er viktig når du arbeider med svært store eller svært små tall. Ulike former for notasjon bidrar til å gjøre dem mer håndterlig.

En introduksjon til vitenskapelig notasjon

Vitenskapelig notasjon viser et tall som en verdi mellom en og 10, men ikke inkludert 10, multiplisert med en kraft på 10. En negativ strøm angir et tall mindre enn en, mens en positiv kraft indikerer et stort antall større enn 10. For eksempel, antall 34284000000 er omskrevet til 3,4284 x 10 ^ 10. Den 10 ^ 10 indikerer at desimalseparatoren flytter til de rette 10 plasser. Hvis tallet er svært liten, slik som 0,000000003, er det omskrevet som 3,0 x 10 ^ -9. Den negative ni kraft indikerer desimaler flytter til venstre ni steder.

En introduksjon til Engineering Notation

Engineering notasjon konverterer en svært stor eller svært lite antall til en verdi mellom ett og 1000 ved hjelp av krefter 10 i trinn på tre. Så makter 10 er bare de verdiene 3, 6, 9, 12, ... eller -3, -6, -9, -12, etc. For eksempel antall 34284000000 blir omskrevet som 34,284 x 10 ^ 9. Den 10 ^ 9 indikerer desimal vil flytte til de riktige ni steder. For svært små verdier, slik som 0,0003, er verdien omskrevet til 300 x 10 ^ -6. Den negative seks indikerer desimal vil flytte til venstre etter seks steder.

Vitenskapelig Versus Engineering notasjon

Vitenskapelig og teknisk notasjon både omskrive verdier i en form mer lesbar og håndterlig. Det er imidlertid noen forskjeller å skille mellom vitenskapelig og teknisk notasjon. Som nevnt tidligere, er det område av verdier forskjellig, så vel som de tillate krefter 10 som brukes til å betegne verdiene. Hovedårsaken til denne forskjellen er at teknisk notasjon følger det metriske systemet prefikser. Prefikser, som tera-, giga, mega- og kilo-, varierer i størrelse fra det nest høyeste eller laveste prefiks med 10 ^ 3. På samme måte, tallene i teknisk notasjon skiller seg fra hverandre med 10 ^ 3.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/forskjellen-mellom-scientific-engineering-notasjon/ "

相关文章!
 • Forskjellen mellom Architectural Engineering & Arkitektur Forskjellen mellom Architectural Engineering & Arkitektur
  - 阅 0

  Arkitektur er kunsten og vitenskapen om å designe og bygging bygninger. Arkitektur forut arkitektonisk prosjektering av århundrer i eksistens og lener seg mer mot å være en kunst enn en vitenskap, selv om du må ha noe kunnskap om byggemetoder og mate

 • Forskjellen mellom Mechanical Engineering & Mechanical Engineering Technology
  - 阅 0

  Den generelle uttrykket "Mechanical Engineering" omfatter både spesiell yrkesgruppe og en rekke yrker og utfordringer som ligger innenfor den ekspansive innen maskinteknikk. Forskning, utvikling, design, testing, produksjon, markedsføring og sal

 • Hva er forskjellen mellom Reverse Engineering og Re-engineering? Hva er forskjellen mellom Reverse Engineering og Re-engineering?
  - 阅 0

  Re-engineering er ofte, men feilaktig, brukt i referanse til reverse engineering. Mens begge refererer til den videre etterforskningen eller prosjektering av ferdige produkter, metoder for å gjøre det, og de ønskede resultater, er vesentlig forskjell