Amopage

Etisk forretningspraksis

- Views 0
Advertisement

Etisk forretningspraksis


Etisk forretningspraksis i hovedsak innebære å gjøre det rette i den ordinære virksomheten. Selskaper med en god track record av aboveboard befatning og god kundeoppfølging utvikle et godt omdømme, som fører til langsiktig stabilitet og en lojal kundebase. I dagens Internett æra, etisk forretningspraksis er avgjørende som web-savvy forbrukere lære å oppsøke positiv og negativ informasjon på bedrifter, shopping på de etiske seg og skyr de dårlige.

Bedriftsansvar

I USA, et bredt utvalg av regler og lover er på plass for å beskytte ansatte, forbrukere og samfunn. Etisk praksis krever flittig sikkerhetstiltak og miljøvennlige prosedyrer, enten lokale forskrifter krever dem eller ikke.

Ærlighet

Etiske bedrifter lyver ikke. Reklame skal alltid gjenspeiler virkeligheten. Selv om det er greit å fremme tap-ledere, kunde kjører spesielle bargains som genererer et netto tap for en bedrift, er det ikke greit å kjøre agn og slå kampanjer der en annonserte kvalitetsprodukt er byttet ut for en lavere kvalitet en når store "går ut." Garantier skal alltid være up-front, skriftlig og æret i tide.

Kundeservice

Kundeservice er ansikt utad for bedriften. Personell må være godt trent og i stand til å reagere riktig på kundens problemer. Ideelt sett bør de gis myndighet til å ta lavnivå problemer av seg selv, uten veileder opptrapping. Når kundeservice riktig reflekterer og viser etisk forretningspraksis, alltid forbedrer virksomhetens omdømme.

Etikk fra toppen

Etisk forretningspraksis er formet på toppen. Hvis toppledelsen er etisk og ærlig i håndteringen av publikum og ansatte, vil selskapet fungere på samme måte. Hemmelighetsfull og uetisk toppledelsen enten stilltiende eller eksplisitt oppfordre uetisk atferd i ansatte. Bedriftens ledere som ønsker å ta en proaktiv tilnærming til etisk praksis kan arbeide med de ansatte for å skape en etisk som gjenspeiler bedriftens mål og idealer.

Opprette en Code of Ethics

Selskaper er stadig vedta etiske regler, som genereres av ledelsen og ansatte til å ta opp sensitive etiske problemstillinger. En god etiske regelverket omhandler på et minimum konfidensialitet av all informasjon, etiske regnskapspraksis, ansatt og samfunnsansvar, og full åpenhet til ansatte av ledelsen og fra de ansatte til ledelsen. Disse etisk praksis oppmuntre ærlighet og åpenhet innenfor et aksjeselskap og bidra til å sikre informasjon betrodd til selskapet.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/etisk-forretningspraksis/ "

相关文章!
 • Hva er målene for etiske Business Communications?
  - 阅 0

  Formålet med virksomheten er å tjene penger. Oppfører etisk tjener dette formålet. Folk foretrekker å gjøre forretninger med etiske selskaper, selskaper de kan stole på, så i det lange løp bedriftens etiske drar nytte av sin oppførsel. Dette betyr at

 • Etisk Organizational Behavior Etisk Organizational Behavior
  - 阅 0

  Organisasjoner er ansvarlig for drift ærlig og etisk. Dette gjelder spesielt med tallet bedrifter takket være fremtredende forretningsetikk skandalene som har satt integritet i forkant 21.. Etisk organisatorisk atferd omfatter toppledelsen setter ton

 • Åtte trinn til sunne, etiske beslutningsprosesser i virksomheten Åtte trinn til sunne, etiske beslutningsprosesser i virksomheten
  - 阅 0

  Etiske beslutningsprosesser er et must i alle bransjer. Sikre at du, dine ledere og ansatte konsekvent vurdere de etiske implikasjoner av alle beslutninger kan være utfordrende, men gevinsten kan være stor. En forpliktelse til etikk kan øke bedriften