Amopage

Brudd på Kontraktsrett i Michigan

- Views 0
Advertisement

Brudd på Kontraktsrett i Michigan


Michigan lov definerer en kontrakt som en juridisk bindende avtale mellom to eller flere kompetente parter. En mislighold oppstår når en part bryter en kontrakts løfte; en fest skadet av et kontraktsbrudd kan saksøke i sivil domstol. Michigan lov krever et brudd part å betale for tap som følge av en ødelagt kontrakt. En brudd part kan også være nødvendig for å oppfylle kjøpet akkurat som det ble gjort.

spesifikk ytelse

Bestemte ytelses lover tillater Michigan domstoler til å håndheve de nøyaktige vilkårene i en kontrakt. Courts gi konkrete resultater i tilfeller der penger skader er utilstrekkelig for å gjenopprette en skadet partiet. Spesifikk ytelse er riktig i tilfeller der avtalevarer eller eiendom er sjeldne eller unike. For eksempel kan et kunstgalleri som bryter en kontrakt om å selge et sjeldent maleri være nødvendig for å produsere den eksakte maleri kjøpt. Men hvis kunstverk var en vanlig reproduksjon, retten vil trolig gi penger skader, siden et annet galleri kunne gi elementet.

Brudd på Kontraktsrett i Michigan


penger Damages

Penger utmerkelser er den vanligste middel for Michigan kontraktsbrudd tilfeller. En ikke-brudd av partene rett til kompensasjon for å dekke tapene fra en ødelagt kontrakt. Denne kompensasjonen kan omfatte forskjellen mellom kontraktspris og utskifting kostnader. For eksempel at en part forbeholder siste plass på et hotell for en rate på $ 100, men leier hotellet urettmessig rommet til noen andre. Den tiltenkte gjest kan gjenopprette $ 50,00 hvis han må betale $ 150 for å bo på et sammenlignbare hotell.

Brudd på Kontraktsrett i Michigan


konvensjonalbot

En kontrakt kan angi et fast beløp på dagmulkt skal betales i tilfelle brudd. Dagmulkt må være basert på forventet tap og kan ikke tjene som en straff eller straff. For eksempel vil en $ 1 million konvensjonalbot klausul i en kontrakt om salg av en $ 500 bil telle som en ikke kan håndheves straff.

Brudd på Kontraktsrett i Michigan


Begrensning av ansvar

En ikke-brudd partiet må ta rimelige skritt for å dempe tap etter et brudd. Den ikke-brudd part kan ikke bevisst eller uforsiktig tillate tap til sammensatte. For eksempel at en leietaker bryter ett års leiekontrakt ved utflytting en leilighet tidlig. Utleier må gjøre en innsats for å redusere tap henne ved å søke en alternativ leietaker. Michigan lov krever bare en god tro innsats for å redusere. Hvis ikke er mulig å dempe tap, er det brudd part ansvarlig for den totale mengden av skader påført.

Brudd på Kontraktsrett i Michigan


Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/brudd-pa-kontraktsrett-i-michigan/ "

相关文章!
 • Indiana Brudd på Kontraktsrett Indiana Brudd på Kontraktsrett
  - 阅 0

  Indiana kontraktsrett bygger på Uniform Commercial Code og rettsavgjørelser. Selv om det er i stor grad lik kontraktsrett i andre land, er det ikke identiske. Når den ene parten bryter en kontrakt, har den andre parten rett til erstatning. Hvorvidt d

 • Brudd på Kontraktsrett i South Carolina Brudd på Kontraktsrett i South Carolina
  - 阅 0

  Når to parter inngår en kontrakt, har de ansvar at begge sider må oppfylle. For eksempel, hvis du skriver en kontrakt med en entreprenør, er det ditt ansvar å betale. Entreprenøren må imidlertid oppfylle sin side ved å fullføre arbeidet beskrevet i k

 • Informasjon om Brudd på Kontraktsrett i New York Informasjon om Brudd på Kontraktsrett i New York
  - 阅 0

  Når du signerer en kontrakt, er du juridisk forpliktet til å overholde sine vilkår. Hvis du ikke oppfylle din forpliktelse, med ingen legitim unnskyldning, du er i mislighold og søksmål kan reises mot deg. Før du gjør en juridisk bindende avtale i de