Amopage

Besteforeldre Custody rettigheter i Michigan

- Views 0
Advertisement

Besteforeldre Custody rettigheter i Michigan


Retten til besteforeldre til å besøke sine barnebarn er anerkjent av et flertall av stater, inkludert Michigan. Michigan lover regulerer hvordan domstolene kan avgjøre saker av forelder visitas og hvilke faktorer som må vurderes. Besteforeldre som begjæring om visitas har bevisbyrden for sin sak for retten før visitas er innvilget.

varetekt

Michigan domstoler har holdt at foreldre har en konstitusjonell rett til å få foreldreretten over sine barn. Når en besteforelder ønsker foreldreretten til et barn, må han først bevise at foreldrene er uegnet til å ha omsorgen. Michigan domstoler dømme spørsmål om foreldrenes egnethet i lys av "bests interesser" test, noe som betyr at de veier noen faktorer som påvirker barnets beste. Disse kan omfatte psykiske helse foreldre, deres forhold til barnet, deres evne til å oppdra barnet, deres moralske fitness og andre faktorer som påvirker barns liv. Med mindre forelder kan vise at begge foreldrene er uegnet, eller at den eneste gjenværende forelder er uskikket, vil han ikke være i stand til å få foreldreretten.

visitation

Hvis besteforeldre har blitt nektet adgang til sine barnebarn, kan de begjære visitas hvis en av fire forhold er til stede: Det første er om en skilsmisse, separat vedlikehold eller annullering venter eller har blitt avsluttet mellom barnets foreldre. Den andre er hvis barnet ble født utenfor ekteskap og foreldrene er ikke samboende. I denne situasjonen, kan besteforeldre på far bare besøke barnet hvis far er å gi barnebidrag som bestilt av retten. Den tredje er om barnet varetekt har blitt tildelt til noen andre enn foreldrene, eller hvis barnet ikke bor i foreldrenes hjem. Den fjerde er hvis besteforeldrene omsorg for barnebarn i året forut sin begjæring. Hvis ingen av disse faktorene er til stede, eller dersom begge spreke foreldre sende inn en erklæring som sier at de ikke ønsker besteforeldre til å besøke barna, besteforelder visitas begjæringen vil bli nektet.

Når en Michigan domstol hører en besteforelder visitas opprop, må retten avgjøre om foreldrenes beslutning om å nekte visitas skader barnet. Besteforeldre innlevering begjæringen har bevisbyrden for ved en overvekt av bevis for at vedtaket medfører følelsesmessig, psykisk eller fysisk skade på barnebarn. Hvis hun ikke er i stand til å vise det, vil retten nekte begjæringen.

Vergemål og beredskap forvaring

Noen ganger, vil domstolene gi en besteforelder vergemål rettigheter til et barnebarn. For eksempel, hvis foreldrene blir fengslet, kan domstolene gi besteforeldrene vergemål rettighetene til barnet. De kan også gjøre dette i nødssituasjoner, for eksempel hvis foreldrene faller inn i en alvorlig sykdom eller blir ellers uføre. Men dette vanligvis ikke stanser en foreldrenes rettigheter. Foreldrene kan senere begjæring til retten for en avslutning av vergemål, og så lenge de er spreke foreldre på den tiden, vil de være i stand til å få foreldreretten til barnet tilbake.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/besteforeldre-custody-rettigheter-i-michigan/ "

相关文章!
 • Opprop for å avslutte foreldrenes rettigheter i Michigan Opprop for å avslutte foreldrenes rettigheter i Michigan
  - 阅 0

  For å avslutte foreldrenes rettigheter i Michigan, må du sende inn en begjæring til å heve foreldrerettigheter før familien delingen av den lokale rettskrets. Du kan avslutte foreldrenes rettigheter på egne vegne, enten til staten eller til en adopti

 • Lover på en Business Lease Utkastelse & Leietaker rettigheter i Michigan Lover på en Business Lease Utkastelse & Leietaker rettigheter i Michigan
  - 阅 1

  I Michigan, prosessen for å kaste ut en virksomhet fra en kommersiell leieavtale er samme som prosessen med evicting en leietaker fra en bolig lease. Den Michigan summarisk saksbehandling loven legger ut prosedyren for utkastelse og hvilke rettighete

 • Custody rettigheter Besteforeldre
  - 阅 0

  For å få foreldreretten til barnebarn, må besteforeldre gjør denne forespørselen ved å begjære familien domstol i deres hjem by eller tettsted. Hver stat har sine egne unike sett av lover om varetekt rettighetene til besteforeldre. Generelt kan en be