Amopage

Barrierer til effektiv mellommenneskelig kommunikasjon

- Views 8
Advertisement

Barrierer til effektiv mellommenneskelig kommunikasjon


Engelsk er et komplekst språk, med mange ord har flere betydninger. Dette øker potensialet for misforståelser og sammenbrudd i kommunikasjon. En måte å se på kommunikasjon barrierer er å dele dem inn i indre og ytre barrierer, eller miljømessige barrierer. Det er viktig å være klar over alle de mulige barrierer for kommunikasjon, og vurdere hvordan disse kan overvinnes, slik at effektiv samhandling kan skje enten i næringslivet eller på et personlig nivå.

psykologiske barrierer

Psykologiske barrierer kan omfatte sjenanse eller sjenanse. Noen ganger kan en person presentere seg selv som å være brå eller vanskelig når hun kan faktisk være nervøs. En persons stereotype visninger av den andre parten eller gruppen tilhører kan også gi en barriere for kommunikasjon. Hvis hun allerede er forutinntatt før møte ham, vil dette føre til en barriere.

kulturelle barrierer

Akseptable stiler for kommunikasjon varierer mellom kulturer. I noen samfunn fysiske gester er ekstravagant, og touch er mer akseptabelt. I disse samfunnene, er det generelt akseptabelt å klemme og ta på en persons arm når du snakker til ham. I andre samfunn dette ville være uakseptabelt. Noen religioner har et tabu om medlemmer av det motsatte kjønn å kommunisere og spesielt rørende. Casual klemming og kyssing ville være helt uakseptabelt.

språk~~POS=TRUNC

En kommunikasjonsbarrieren kan være til stede fordi partene ikke deler et felles språk. Tolker og oversettere kan brukes med god effekt i disse forholdene. Hvis en person er døv eller synshemmede, presenterer dette en åpenbar barriere som må tas opp før møtet. Tale hindringer eller dysphasia som et resultat av et slag eller annen hjerne problem kan utgjøre en barriere. Bruk av sjargong og over-komplisert språk skaper barrierer for kommunikasjon.

Environmtal Barrierer

Miljø barrierer for kommunikasjon kan omfatte støy og mangel på privatliv. Et miljø som er for varmt eller kaldt vil ikke bli bidrar til effektiv kommunikasjon. Noen steder av virksomheten er opptatt med mange distraksjoner, som stadig ringer telefoner og andre meldingssystemer.

Tags

This article reproduced

Original address " http://www.amopage.com/barrierer-til-effektiv-mellommenneskelig-kommunikasjon/ "

相关文章!
 • Barrierer til effektiv verbal kommunikasjon Barrierer til effektiv verbal kommunikasjon
  - 阅 2

  Verbal kommunikasjon er en viktig del av livet. Folk er avhengige av verbal kommunikasjon i samhandling med familie, kolleger og jevnaldrende. Imidlertid kan verbal kommunikasjon og til å bryte ned eller bli hindret av barrierer. Disse barrierene sta

 • Klasserom øvelser for effektiv mellommenneskelig kommunikasjon Klasserom øvelser for effektiv mellommenneskelig kommunikasjon
  - 阅 3

  Sterke mellommenneskelige kommunikasjonsferdigheter legge grunnlaget for rike klasserommet dialog og evnen til å forholde seg til andre i alle sammenhenger. Bruk aktiviteter for å vekke introspektiv tenkning om verdien av å lytte og videresending tan

 • Barrierer mot effektiv skriftlig kommunikasjon Barrierer mot effektiv skriftlig kommunikasjon
  - 阅 5

  Effektiv skriftlig kommunikasjon kan bety forskjellen når du prøver å lande drømmejobben; forhindre at kampanjen etter at du lande jobben; eller forby din suksess i den akademiske verden. Å bryte ned barrierer i skriftlig kommunikasjon, ikke rush når